Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum
Groesbeek

Nieuwsbrief 3 en 4 - 2023

Excuus dat we nieuwsbrief 3 niet op tijd verstuurd hebben,
daarom nu 3 en 4 tegelijk


Samenvatting 2023

Nadat we eind 2022 in contact kwamen, en een overeenkomst sloten, met de eigenaar van ons huidige onderkomen, zijn we begin 2023 begonnen met de voorbereidingen en uiteindelijk per 1 mei op de locatie ook gaan wonen. Hierdoor hebben we nu alles, dus museum, luxe kinderwagens en onze woning onder 1 dak.

Onze intentie was om in april 2024 open te gaan, dat is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Ons voornemen, en de afspraak met degene waar de wagenvoorraad stond, was de collectie in mei/juni ook te verhuizen naar Groesbeek. Helaas heeft die persoon geen boodschap aan afspraken en hebben wij zelfs de rechtbank moeten inschakelen om onze eigen spullen terug te krijgen. Uiteindelijk hebben wij de spullen begin november alsnog over gebracht. Dit geeft zeker een half jaar vertraging.
De eigenaar van de opslag had dermate weinig respect voor onze spullen dat een deel door hem enorm beschadigd is. 
Wij hadden hier aanvankelijk niets mee willen doen, om maar van hem verlost te zijn. Kennelijk denkt deze persoon dat hij door schelden en dreigen zijn zin alsnog kan doordrijven en hij weet niet van ophouden. Zijn volgende dreigement is dat hij van zijn kant, op basis van zijn interpretatie, ons voor de rechtbank wil dagen.
Tot nu toe zijn wij steeds deëscalerend opgetreden maar ook aan ons geduld is nu een eind gekomen. Wij zullen dan uiteraard ook een tegenclaim voorbereiden om onze schade alsnog te verhalen.
Afgezien van het feit dat hij naar onze mening kansloos bezig is, kost dit wel weer (veel) geld, tijd en energie die wij liever aan andere dingen besteden.

De locatie

Trucks

Het huidige pand heeft nog al wat aanpassingen nodig, zowel binnen als buiten, waar volop aan gewerkt wordt. Pas als deze problemen, met name lekkages, verholpen zijn, kunnen wij beginnen met het inrichten van de museumruimte. Helaas houdt dit hoogstwaarschijnlijk in dat wij de streefdatum voor de 'officiële opening' van begin april 2024 alleen kunnen halen als zich voldoende vrijwilligers aanmelden om een handje te helpen.

De wagens zijn ter plekke maar moeten nog schoongemaakt worden en de ruimte moet nog ingericht worden.
Wel is het zo dat wij, sinds wij in Groesbeek zitten we al zeker 100 wagens geschonken hebben gekregen. Daarnaast ook al meer dan 100 poppen.

Overzicht wagens

We zullen dus moeten gaan selecteren. We willen uiteindelijk de collectie beperken tot ca. 600 wagens en bijpassende poppen. De overige spullen zullen we ofwel gebruiken om andere wagens mee te repareren al dan niet voor verkoop. De poppen die wij niet houden zullen in de museumwinkel die wij willen gaan inrichten, verkocht gaan worden. 

Vooruit in 2024

Zoals al aangegeven komt er veel werk op ons af. Ofschoon wij tot nu toe het meeste werk zelf met enkele incidentele, doch zeer gewaardeerde, vrijwilligers hebben gedaan. En bijna alles zelf gefinancierd hebben. Hebben wij ook beperkingen aan onze mogelijkheden. Verdere ondersteuning is zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk, als wij het museum functioneel en attractief willen krijgen en houden.

Vrijwilligers

Wij kunnen ondersteuning van vrijwilligers gebruiken voor:

 • schoonmaken wagens en museumruimte
 • herstellen kinderwagens en poppenwagens
 • inrichten museum
 • poppen uitsorteren, schoonmaken en aankleden
 • electriciteit aanleggen, ledlampen en stopcontacten
 • bouwwerkzaamheden, o.a stellingen in elkaar zetten en grastapijt leggen
 • schilderen
 • opbouwen en inrichten museumwinkel
 • bijhouden en aanpassen website
 • crowdfunding/actief benaderen van sponsors en donateurs
 • ontvangen en begeleiden bezoekers (rondleiden, koffie aanbieden)

Donateurs en sponsors

Om alle werkzaamheden uit te voeren is nog een substantiële hoeveelheid financiële ondersteuning nodig.
te denken valt dan onder andere:

 • bouwmaterialen voor de opbouw van het museum
 • eventuele inhuur gespecialiseerde mensen/bedrijven
 • vaste lasten, het gebruik van de ruimte is voorzien maar verzekeringen, websites e.d. moeten ook betaald worden
 • reclame

Kortom teveel om voor ons zelf vol te houden. Het museum is een stichting en heeft zelf (nog?)geen eigen vermogen. Ondersteuning, liefst over een langere periode, van donateurs en sponsors is dan ook een noodzaak. Iedere bijdrage helpt. Bijvoorbeeld als donateur voor € 30,00 per jaar (€ 2,50 per maand). Uiteraard is het ook mogelijk meer te schenken o.a. via de 'Club van 100'.
Voor sponsors willen we overleggen voor maatwerk. Te denken valt dan o.a. aan reclame uitingen op deze nieuwsbrieven, op de website en/of in het museum zelf.

Wat gaat er verder nog gebeuren?

We hebben al 2 aanvragen voor groepsbezoeken. Een groep van ca. 20 dames in mei en, via facebook, een aanvraag uit Groot-Brittannië. De eerste groep is al vastgelegd, de tweede groep wil eventueel in juli komen maar dat willen we pas vastleggen als het museum toonbaar is.

Uiteraard willen we, als de kans zich voordoet, ook weer parades gaan lopen dit jaar. Ook daar hebben we de eerste aanvraag al voor binnen. Deze parade zullen we gaan lopen in Beveren (B) tijdens de Puitenslagersfeesten. Dit zal onze 2e deelname zijn. Dit is niet echt een parade zoals wij die normaal lopen, maar we lopen mee in een optocht. Voor meer informatie zie: www.kinderwagenparade.nl

 

Onze sponsors:

Luxe kinderwagens


Openingstijden

Dagelijks van
10:00 - 17:00 uur.


Entreeprijzen:

€ 5,00 p.p.
volwassenen
€ 2,50 p.p.
12 - 18 jaar 


Wij willen ook weer kinderwagenparades organiseren. Wij kunnen altijd nog deelnemers gebruiken. Kijk voor meer informatie op:
www.kinderwagenparade.nl


Steun ons:

Voor slechts € 30,00 per jaar kan je het museum al steunen bij het opbouwen en in standhouden van de collectie.

Word donateur

Ons rekeningnummer:
NL36 TRIO 0320 1423 61
of via PayPal

www.spkm.nl
info@spkm.nl

Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum
Adres: Dennenkamp 1b
6561 KZ Groesbeek
www.spkm.nl
info@spkm.nl
Tel: 06-36 36 64 89
K.v.K.nr.: 61124591

Scroll naar boven