Beleidsplan

1l
2l
1r
2r
3r

Doel:

Inzichtelijk maken welke ontwikkelingen het museum moet doormaken om volledig en zelfstandig te functioneren.

Introductie:

Iedereen heeft vroeger in een kinderwagen gelegen of heeft tenminste wel iemand (familie, buren, etc.) met een kinderwagen gekend. Iedereen heeft ook wel een herinnering aan die tijd, wellicht zelfs anekdotes.

Om deze ervaringen en verhalen vast te houden of weer op te roepen verzamelt Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum poppenwagens en kinderwagens vanaf ca. 1850. Hiermee wordt erfgoed bewaard en de trots van de mensen die de wagens bouwden en gebruikten eer aan gedaan.

Door de tijdspanne (inmiddels bijna 170 jaar) die overbrugt wordt is dit tevens een afspiegeling van de geschiedenis vanaf de industriële revolutie tot heden. Daarmee geeft de collectie tevens een inzicht in de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen gedurende deze periode. Naast de Nederlandse merken kwamen ook steeds meer buitenlandse merken op de Nederlandse markt.

De collectie is door grootte en diversiteit van nationaal belang, en zelfs internationaal belang.

Uiteraard zijn baby’s en kinderen onlosmakelijk verbonden met kinderwagens en poppenwagens, daarom moet ook de ontwikkeling van de kraam- en zuigelingenzorg (gedurende het eerste levensjaar, aangezien de baby’s vroeger ongeveer een jaar in de kinderwagen lagen in Nederland althans.) erbij betrokken worden.

Missie:

 • Verzamelen en conserveren van typerende, aparte of zeldzame (tijd, stijl, merk of model) poppen- en kinderwagens.
 • Verzamelen en vastleggen van historische gegevens met betrekking tot wagens en hun merken in de ruimste zin van het woord.
 • De verzamelde materialen en gegevens toegankelijk maken voor publiek.
 • Voorlichting geven aan personen die zelf kinderwagens onderhouden of restaureren.
 • Verzamelen en conserveren van materialen en gegevens over de ontwikkeling van de kraam- en zuigelingenzorg.
 • Verzamelen en conserveren van materialen en gegevens over de verzorging van baby´s in het eerste levensjaar.
 • De verzamelde materialen en gegevens toegankelijk maken voor publiek.

Visie:

Het museum moet, op een eigen vaste locatie, een plek worden waar de geschiedenis van de “moderne” kinderwagen (vanaf ca. 1852) wordt vastgelegd en toegankelijk is voor het publiek. Hiervoor zijn expositieruimte(s), werkplaats en een klein archief/bibliotheek de minimale voorwaarden.

De getoonde wagens dienen in principe gebruiksklaar en origineel, of zo origineel mogelijk gerestaureerd, te zijn. Uitzonderingen zijn wagens die door leeftijd en/of staat niet meer te restaureren zijn.

Bezoekers dienen in de gelegenheid gesteld te worden de wagens die gebruiksklaar zijn aan te raken.

Zowel in het museum als online dient er voorlichting gegeven te worden.

Het museum is ontstaan uit een particuliere verzameling en is in minder dan 4 jaar, gegroeid naar het grootste en, qua merken, meest diverse kinderwagenmuseum in Europa. Om de collectie bijeen te houden is de verzameling in een stichting ondergebracht. Veel particuliere verzamelaars beëindigen hun hobby vanwege leeftijd en/of uit kostenoogpunt. Kinderwagens zijn nou eenmaal volumineuze voorwerpen om tentoon te stellen. Hierdoor verdwijnt een stuk kennis en historie. Door gerichte aankopen, het selectief accepteren van schenkingen en onderzoek naar de geschiedenis wil Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum dit conserveren.

Met name sinds het begin van de 20e eeuw heeft de kraam- en zuigelingenzorg een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor o.a. de kindersterfte substantieel is teruggebracht. Hier willen we ook aandacht aan besteden en hebben in de collectie bijvoorbeeld al een aantal couveuses, een ziekenhuisbedje en andere zaken die bij de kraamverpleging horen.

Na de kraamtijd is er voor baby’s ook veel veranderd. We willen dit ook vastleggen en aanschouwelijk maken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de luiers, kruiken, kleding, speelgoed. Maar ook meubilair zoals wiegen, ledikanten, commodes etc.

Poppen zijn onlosmakelijk verbonden met poppen- en kinderwagens. Ofschoon dit niet tot de kernactiviteiten behoort, zal hier voldoende ruimte voor en aandacht aan besteed moeten worden.

Ambitie:

Uiteindelijk zal het museum een gegevensbank over de ontwikkeling van zowel de kinderwagens als de poppenwagens zijn, met het accent op de Nederlandse en Engelse wagens. Met name Engeland wordt internationaal gezien als standaard en geroemd om de exclusiviteit. Wereldwijd worden deze wagens gewaardeerd en verzameld. Vanwege de aanwezige Engelse kinderwagens en kennis is het museum interessant voor toeristen uit de hele wereld, met name ook uit de nieuwe opkomende economieën.

Door deze kennis in het museum en online te delen wordt zowel de naam uitgedragen als een autoriteit geschapen en daarmee zal een bezoek nog aantrekkelijker worden.

Daarnaast zal ook zoveel mogelijk informatie verzamelt en gebruikt gaan worden van wagens, als ook de wagens zelf, uit andere landen zoals o.a. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, enz. Hierdoor is het museum ook zeer aantrekkelijk voor bezoekers uit deze landen.

Mede door het aanschouwelijk maken van de verandering in de ontwikkeling van de zuigelingen- en kraamzorg en de verzorging, gedurende het eerste levensjaar van het kind, zal het museum niet alleen educatie geven en erfgoed veiligstellen, maar vooral ook een herkenning van vroeger tijden zijn voor de bezoekers.

Met name (dementerende!) ouderen ervaren dit zeer sterk. Hiervoor worden ook contacten gelegd en onderhouden met o.a. verzorgingshuizen. Er worden ook bezoeken afgelegd aan de tehuizen met een deel van de collectie voor de ouderen die niet naar het museum komen kunnen.

Afgaande op de bezoekersaantallen die enigszins vergelijkbare musea in 2017 trokken:

 • Speelgoedmuseum Deventer                                24.000
 • Kasteel Nijenhuis/Fundatie Heino                          49.000
 • Bakkerijmuseum Hattem                                      60.000
 • Museum v.d. 20e eeuw Hoorn                               55.000
 • Speelgoedmuseum Kinderwereld Roden Roden       21.000
 • De Museumfabriek Enschede                                45.000
 • Nederlands Watermuseum Arnhem                       60.000
 • Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij Medemblik       51.000

is het een reële doelstelling om, na een aanloopperiode van ca. 3 - 5 jaar, uit te gaan van een bezoekersaantal van tenminste 25.000 per jaar.

Door gebruik te maken van de locatie en o.a. een deel te reserveren als museumwinkel, het organiseren van arrangementen (High Tea, busreizen) kunnen extra inkomsten verkregen worden.

Daarnaast doen wij ca. 5 x per jaar, meestal bij evenementen, een kinderwagenparade waarbij wij uiteraard ook het museum promoten. Deze parades beperken zich overigens niet alleen tot Nederland.

Sterkten en zwakten:

Sterkten:

 • Bekende wagens en unieke wagens met veel achtergrond informatie.
 • Door onze kennis en ervaring worden we regelmatig geraadpleegd over zaken die op de kinderwagens betrekking hebben, zowel uit Nederland als uit het buitenland.
 • Daar wij het restaureren van de wagens in eigen beheer doen zijn wij hiervoor niet afhankelijk.
 • Wij hebben een kleine organisatie en kunnen adequaat op ontwikkelingen inspelen.
 • Onze bezoekers beschouwen een bezoek vaak als een dagje uit en willen dan ook graag gebruik maken van de horeca faciliteiten en de winkel.
 • De grote verscheidenheid van de collectie en de geboden informatie doet bezoekers vaker terugkomen.

Zwakten:

 • Vrijwilligers die niet uit de regio komen (dit zal veranderen als er een vaste locatie is, dan kunnen de lokale mensen betrokken worden).
 • De nieuwe locatie zal zijn plaats moeten veroveren, daarvoor zal een aanlooptijd noodzakelijk zijn.
 • De stichting heeft nu geen eigen inkomen en wordt momenteel voor 99% gedragen door Luxe kinderwagens.
 • Gebrek aan locatie, mensen en middelen zorgt ervoor dat de collectie niet toegankelijk is voor bezoekers.

strategische doelstelling:

 1. Vaste locatie van tenminste 1500 m² of ca 1000 m² met een externe opslag.
  1. Tentoonstellingsruimte
  2. Ontvangstgelegenheid voor groepen tot ca. 60 personen (i.v.m. busreizen)
  3. Museumwinkel
  4. Koffiehoekje met keukentje (horeca)
  5. Invalidentoilet
  6. Werkplaats
  7. (externe?) Opslag
 1. 2 Fte.
  1. Directeur (aanvankelijk onbezoldigd)
  2. Assistent/plaatsvervanger (aanvankelijk onbezoldigd)
  3. Vrijwilligers ter ondersteuning
 1. Collectie categoriseren, daarnaast conserveren en onderhouden. Waar mogelijk de collectie aanvullen.
 1. Bibliotheek. Digitale en fysieke vastlegging van de historie en de ontwikkeling van de kinderwagen in het algemeen en de diverse merken in het bijzonder.
 1. Groepen ontvangen i.c.m. met een kop koffie of High Tea. (extra inkomsten)
 1. Kinderwagens, poppenwagens, poppen en aanverwante artikelen verkopen in de museumwinkel en website; kinderwagenspul.nl (extra inkomsten).
 1. Zodra dit mogelijk is het bedrijf Luxe kinderwagens inbrengen in de stichting.
 1. Uiteindelijk de organisatie aanpassen zodat een ANBI-status verworven kan worden om ook de toekomst van het museum op langere termijn zeker te stellen.

Deel dit op:

Scroll naar top