Nu, tenzij er nog een wondertje gebeurt de komende paar maanden, het onvermijdelijke(?) einde van het museum rap naderbij komt, is het wellicht de tijd om de geschiedenis eens weer te geven.

Wij zijn in 2008 van huis uit begonnen met het restaureren en verzamelen van kinderwagens en poppenwagens.
In 2013 hadden we al zoveel wagens dat we een opslagplek nodig hadden en hebben we een locatie gevonden op anti-kraak basis in Lelystad. Omdat we meer ruimte hadden en regelmatig het verzoek kregen om de wagens te mogen bekijken, konden we hier ook publiek ontvangen.

Na enkele maanden moesten we hier echter weer uit (dat is de consequentie van anti-kraak).
Gelukkig vonden we ca. 200 m. verderop een andere locatie die bovendien groter was.
Wij hebben hier 1,5 jaar gebruik van kunnen maken. De bezoekersaantallen liepen op en in juni 2014 hebben we besloten om een stichting op te richten zodat het museum een officiële status zou krijgen.
De achterliggende gedachte was dat we dan sponsors en donateurs konden aantrekken.
Inmiddels was door (door ons privé gedragen) aankopen en schenkingen de collectie uitgebreid tot ca. 350 wagens en toebehoren.

Eind 2015 moesten wij helaas weer verkassen. Gelukkig vonden wij een locatie in Zwolle waar wij, aanvankelijk, 4-5 jaar zouden hebben mogen blijven. Helaas beschikte het lot anders en moesten wij ook hier na ruim 1,5 jaar ook weer uit. De collectie was inmiddels aanzienlijk gegroeid tot ca. 700 wagens en toebehoren, ca. 400 poppen, boxen, kinderstoelen, weegschaaltjes, een commode etc. etc.

Een nieuwe tentoonstellingsruimte hebben we niet kunnen vinden en nadat aanvankelijk de hele collectie in Lelystad opgeslagen was, staat hij nu vanaf begin 2021 in oost Groningen. Daar mag de collectie uiterlijk 3 jaar blijven staan.

Dit houdt in dat wij hebben moeten besluiten dat als er begin 2023 geen (uitzicht op een) oplossing gevonden is, wij moeten beginnen met liquideren van dat deel van de collectie dat wij niet zelf kunnen houden.

Aangezien we nog met grote regelmaat spullen aangeboden krijgen betekent dit dat we op ca. 20 wagens na, ruim 800 wagens, 400 poppen en alle toebehoren te koop moeten aanbieden (inmiddels de grootste collectie op dit gebied van Europa, mogelijk zelfs mondiaal). Vanaf medio 2023 zullen we dan de spullen die niet verkocht zijn naar het grof vuil moeten brengen.

Tot nu toe heeft het opzetten en behouden van deze collectie erfgoed ons al enkele tienduizenden Euro’s gekost en die kosten lopen nog steeds op met enkele duizenden Euro’s per jaar. Deze kosten zijn, m.u.v. van zeer gewaardeerde, kleine bijdragen van donateurs, allemaal door ons privé gedragen. Dit kunnen wij niet langer volhouden.

Wij zijn de afgelopen jaren dag en nacht bezig geweest hier een oplossing voor te vinden. Afgezien van wat zeer gewaardeerde hand en spandiensten van vrijwilligers zo af en toe, hebben wij dit allemaal met z’n tweeën moeten doen.
Zowel fysiek als financieel hebben we geen constructieve ondersteuning of zelfs maar medewerking gehad.

Dit is mede een grote inschattingsfout van ons geweest. Wij gingen er van uit dat iedereen wel ooit in een kinderwagen gelegen heeft en er dus ook wel enige binding ermee zou hebben.
Voor zover dat juist is, heeft men alleen binding met dit erfgoed zolang het maar geen geld of moeite kost.

Overheden (gemeenten, provincies en Rijk) zijn niet bereid hulp te verlenen om dit te behouden. Ook het bedrijfsleven laat het volkomen afweten. (goede doelen) Fondsen willen niets voor ons betekenen evenmin als diverse stichtingen waarvan wij dachten dat het tot hun doelstelling zou behoren.

Met name het gebrek aan eigen middelen, behalve de collectie, wordt telkens tegen ons gebruikt. Maar ja, als we die middelen hadden, zouden we geen hulp nodig hebben.

Conclusie:
Als er voor begin 2023 geen oplossing is of in zicht is, zullen wij moeten gaan beginnen met het opruimen van de wagens, poppen en de rest van de spullen van het museum. Een substantieel deel erfgoed zal hiermee definitief verloren gaan.
Tot die tijd staan wij open voor ieder initiatief dat dit scenario kan voorkomen.

Dus, als iemand deze unieke collectie nog wil redden, het is nu echt 1 voor 12.
Neem dan even contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.
We hebben een ruimte van ≥1000 m² nodig en/of fondsen om e.e.a. op te zetten.

Nelly en Rob Sloep

Iedereen heeft vroeger wel in een kinderwagen gelegen, dus iedereen heeft wel een raakvlak met onze collectie.

Groot-Brittannië beschouwen wij als de bakermat van de moderne kinderwagen, maar ook Nederland heeft een rijke historie op kinderwagen gebied. Bijna iedereen kent wel één of meerdere merken van kinderwagens zoals "Koelstra", "Van Werven", "Mutsaerts", "Riemersma" of "Van Delft". Tevens zijn diverse buitenlandse kinderwagen merken bekend waarvan "Silver Cross" wellicht de bekendste is. "Royale", "Marmet", "Torck" en "Souplex" komt men ook regelmatig tegen in Nederland. Zo ook de poppenwagen merken "Aneb", "Ebbing" en "Zekiwa". Daarnaast zijn er nog talloze kleinere of minder bekende poppenwagen en kinderwagen merken. Veelal zijn de poppenwagens een kleine uitvoering van de grote kinderwagens. In het Poppen- & Kinderwagen Museum kunt u verschillende poppenwagens en kinderwagens bewonderen. Daaronder de mogelijk grootste kinderwagen voor ´normaal´ gebruik, een kinderwagen met zes wielen, een kinderwagen die toebehoord heeft aan de familie Philips, een "Woody" (met name in Amerika noemt men auto´s zo met een teakhouten opbouw, ook bijvoorbeeld Morris had dit soort auto´s, dat heeft deze kinderwagen ook, hij is dan ook gebouwd door een autofabrikant) en een super deftige Marmet Queen, een grote statige Engelse kinderwagen.

Vrouwen ding?

Kinderwagens zijn absoluut niet alléén voor vrouwen interessant. De heren, zelfs 'echte techneuten', die de moeite nemen om de wagens goed te bekijken, verbazen zich er vaak over hoeveel techniek er in de diverse wagens gebruikt/verwerkt is. Zo zijn er heel veel verschillende systemen gebruikt voor de ophanging en de remmen. Ook voor de bakken zijn verschillende technieken gebruikt.

Dit filmpje is van onze laatste locatie in Zwolle.

Al deze merken hebben een unieke historie en vaak kenmerkende poppenwagens en kinderwagens gemaakt. Helaas zijn de meeste merken inmiddels verdwenen en daarmee dreigt een stuk industriële- en cultuurhistorie te verdwijnen. Door het verzamelen van poppenwagens en kinderwagens en zoveel mogelijk achtergrondinformatie probeert het Poppen- & Kinderwagen Museum een stukje geschiedenis te conserveren.

Parallel aan de ontwikkeling van de kinderwagen loopt de ontwikkeling van de verzorging van de baby.
Het Poppen- & Kinderwagen Museum richt zich dus ongeveer op het eerste levensjaar van de baby´s, de periode dat de baby´s in een kinderwagen vervoerd werden (hoewel in met name Groot Brittannië de kinderen vaak veel langer, soms wel tot 3 jaar, in de kinderwagen zaten).
Zo heeft het museum wiegjes, doopjurkjes, baby weegschalen, couveuses, ledikantjes, kruiken etc. etc.
Bijzonder is ook dat een kraamvrouw, die zelf ook verbonden was aan de opleiding, al haar spullen, incl. opleidingsboeken en kleding aan het museum heeft geschonken.

Daarnaast heeft het museum nog ca. 400 poppen in allerlei soorten en maten.

Poppen- & kinderwagen museum.

Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum heeft momenteel ruim 800 poppenwagens en kinderwagens. De huidige collectie, en wat er in de toekomst nog verworven kan worden, geeft zo een mooi overzicht over de ontwikkeling van de moderne kinderwagen vanaf ca. 1852 tot nu toe.

In deze tijden is het moeilijk subsidies te verkrijgen. Stichting Poppen- & Kinderwagen Museum ontvangt geen subsidies en is dus afhankelijk van sponsors en donateurs. Het museum heeft (nog?) geen eigen vermogen buiten de waarde van de collectie, en zoekt derhalve ondersteuning voor het betrekken van een locatie en hier voor langere tijd te kunnen blijven.

Wij zijn dus dringend op zoek naar sponsors en donateurs voor het museum om deze locatie te kunnen betrekken zodat we deze unieke collectie voor een ieder aanschouwelijk kunnen houden, uitbreiden en voor de toekomst  kunnen bewaren. Het is immers ook een stuk maatschappelijk, cultureel en industrieel erfgoed! Zeker ook gezien de vele, en soms zeldzame, Nederlandse merken.
Daarnaast zijn er nog fondsen nodig om de hele poppenwagen en kinderwagen collectie museumwaardig (te restaureren) te maken en te houden.

Activiteiten.

Uiteraard laten we het niet alleen bij een museum. Zo gaat het Poppen- & Kinderwagen Museum ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgeven, zodra er weer een locatie betrokken is, met wetenswaardigheden van het museum waarvoor u zich middels het contactformulier kunt aanmelden.
Extra aandacht dient ook uit te gaan naar de kinderwagenparades die het Poppen- & Kinderwagen Museum 5 x per jaar probeert te organiseren waar wij met een aantal topstukken uit de museum collectie lopen. Dit doen wij al sinds 2012. Voor de verslaggeving hebben wij daar een aparte website ingericht www.kinderwagenparade.nl. Enthousiaste dames en meisjes die willen meelopen zijn natuurlijk van harte welkom.
Andere initiatieven zullen wellicht te zijner tijd volgen.

Deel dit op:

Scroll naar top